06 maart 2021

Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs leerlingen en studenten motiveert om het beste uit zichzelf te halen, in een goede balans tussen motivatie, welzijn en prestatie?

Het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs nodigt uit tot dialoog. Dit gebeurt onder andere tijdens een aantal dialoogbijeenkomsten met relevante partijen. Het thema van de dialoogbijeenkomst op 20 februari was Ruimte voor leerlingen/studenten om het beste uit zichzelf te halen.

Ruimte voor leerlingen en studenten om beste uit zichzelf te halen

De drie tafelgasten die met elkaar in discussie gingen, waren:

  1. Frank Léoné, universitair docent RU
  2. Paul Delnooz, oprichter Innovatie Academie
  3. Jeffry Meijer, student en lid van de centrale medezeggenschap van de Hogeschool van Amsterdam en oprichter van Limitless

Te veel leerlingen verliezen in het huidige systeem en onder de huidige omstandigheden hun plezier in het onderwijs. Studenten ervaren dat er (binnen en buiten het curriculum) steeds minder ruimte is voor brede ontwikkeling en persoonsvorming. Bovendien ervaren steeds meer scholieren en studenten zoveel druk dat dit ten koste gaat van hun welzijn en leerprestaties. Jongeren hebben zowel binnen als buiten het onderwijs te maken met een stapeling van onzekerheden als gevolg van bijvoorbeeld het sociaal leenstelsel, flexibilisering van de arbeidsmarkt en drukte op de woningmarkt. Dit veroorzaakt mentale druk en raakt met name kwetsbare groepen, wat de kansenongelijkheid vergroot.

Het publiek deed actief mee aan de discussie. Wilt u de gehele discussie terugluisteren? Luister dan de podcast.

Bekijk ook het e-magazine Ruimte voor leerlingen en studenten om het beste uit zichzelf te halen waar u een sfeerimpressie krijgt van de dialoogbijeenkomst, interviews leest van de tafelgasten en bezoekers en het verslag van de discussie terugleest.

Copyright - Toekomst van ons onderwijs