Toekomst van ons onderwijs

Pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem. #ToekomstOnderwijs

Scholieren op trap

Opbrengsten

De Toekomst van ons Onderwijs

In januari 2020 vormde het sectoroverstijgende discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ het startpunt van een brede dialoog over de toekomst van het onderwijs. Deze dialoog vond vervolgens plaats binnen en tussen onderwijssectoren, met onze partners buiten het onderwijs en met de samenleving. Met grote bereidheid namen leerlingen, studenten, ouders, onderwijsprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en anderen de moeite om met ons in gesprek te gaan. Onbevangen is met elkaar gesproken over koers en ankerpunten. De dialoog heeft ons geleerd dat er onder de deelnemers brede consensus is over de in het discussiestuk geschetste probleemanalyse en koers. Het discussiestuk en de gevoerde dialoog hebben de aandacht van de politiek getrokken en zijn in diverse verkiezingsprogramma’s opgenomen.

Discussiestuk

Het document ‘Toekomst van ons onderwijs’ is een pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem en diende als startpunt van een dialoog over de toekomst van ons onderwijs. Het discussiestuk is hier te downloaden.

Portretten

Bekijk hier de visie van betrokkenen in het onderwijs

Logo VO Raad
Logo CNV Overheid
Logo CNV Onderwijs
Logo JOB MBO
logo Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Logo VSNU
Logo vereniging hogescholen
LOGO MBO Raad
Logo landelijke studenten vakbond
logo landelijk actie komitee scholieren
logo PO Raad
Interstedelijk Studenten Overleg
Logo Federatie van Onderwijsvakorganisaties
Logo Algemene vereniging schoolleiders
Copyright - Toekomst van ons onderwijs