08 augustus 2022

Hoe geven we ieder kind al vroeg een sterke start?

Hoe geven we ieder kind al vroeg een sterke start?

Drie tafelgasten discussieerden tijdens de tweede dialoogbijeenkomst van donderdag 13 februari met elkaar over het geven van een sterke vroege start aan jonge kinderen. Samen met het publiek ontstond er een interessante discussie.

Een sterke vroege start

De drie tafelgasten die met elkaar in discussie gingen, waren:

  • René Peeters: bestuurlijk aanjager samenwerking onderwijs/kinderopvang, zorg en jeugd
  • Jos van Zutphen: ontwerper en directeur van speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden
  • Magda Heijtel: directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt zowel kind als samenleving daarvan hebben. Vandaar het idee om een basisvoorziening te creëren die voor alle jonge kinderen toegankelijk is en waar ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ongeacht wie hun ouders zijn of wat die doen. Ook kinderen die nu naar de Voorschoolse Educatie (VE) gaan, zouden hiervan gebruik kunnen maken, waarbij de overheid de eerste 16 uur per week betaalt. De instapleeftijd, die voor VE nu op 2,5 jaar ligt, mag omlaag.

Het publiek deed actief mee aan de discussie en kreeg aan de hand van drie stellingen de kans om aan te geven welk standpunt zij innemen. De drie stellingen waren:

Op basis van 3 stellingen gingen de tafelgasten en het publiek verder met elkaar in dialoog.

  1. Alle kinderen hebben ongeacht een eventuele taalachterstand recht op toegang tot voorschoolse educatie
  2. Een doorgaande ontwikkellijn kan alleen slagen als kinderopvang en school als één geïntegreerd geheel worden gezien
  3. De opleidingen tot pedagogisch medewerker, basisschoolleraar en onderwijsassistent moeten meer geïntegreerd worden

Podcast

Wilt u de gehele discussie terugluisteren? Luister dan de podcast.

Verslag

Bekijk ook het e-magazine Een sterke vroege start waar u een sfeerimpressie krijgt van de dialoogbijeenkomst, interviews leest van de tafelgasten en bezoekers en het verslag van de discussie terugleest.

Copyright - Toekomst van ons onderwijs