Dialoog

Oproep tot discussie over de toekomst van ons onderwijs

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons er op wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten.

Als vertegenwoordigers van leerlingen, scholieren, studenten, leerkrachten, leraren, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties hebben we de handen daarom ineengeslagen. Wij roepen op tot een brede dialoog over de toekomst van het onderwijs. Een dialoog binnen en tussen onderwijssectoren, met onze partners buiten het onderwijs en met de samenleving. Want de uitdagingen waar het onderwijs voor staat vragen naast investeringen door de overheid vooral om anders denken en een gezamenlijke en eensgezinde langetermijnvisie op het onderwijs.

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ dient als startpunt van deze dialoog. Hierover gaan we graag de komende maanden het gesprek aan in het onderwijs en tussen onderwijs en samenleving. Wilt u meepraten? Dat kan. In februari en maart organiseren wij een aantal dialoogbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vindt een gesprek plaats tussen een aantal tafelgasten, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol. De gesprekken die tijdens de bijeenkomsten plaatsvinden, zullen op deze website terug te luisteren zijn als podcast.

In de agenda zijn de verschillende bijeenkomsten te vinden. Meld u via de agenda snel aan voor een (of meerdere) bijeenkomst(en)!

U kunt ook uw bijdrage aan de dialoog digitaal naar ons opsturen.

Dialoogformulier

Logo VO Raad
Logo CNV Overheid
Logo CNV Onderwijs
Logo JOB MBO
logo Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Logo VSNU
Logo vereniging hogescholen
LOGO MBO Raad
Logo landelijke studenten vakbond
logo landelijk actie komitee scholieren
logo PO Raad
Interstedelijk Studenten Overleg
Logo Federatie van Onderwijsvakorganisaties
Logo Algemene vereniging schoolleiders
Copyright - Toekomst van ons onderwijs