Resultaat van de dialoogbijeenkomsten

Opbrengsten

In januari 2020 vormde het sectoroverstijgende discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ het startpunt van een brede dialoog over de toekomst van het onderwijs. Het discussiestuk en de gevoerde dialoog hebben de aandacht van de politiek getrokken en zijn in diverse verkiezingsprogramma’s opgenomen.

We realiseren ons dat de gevoerde dialoog slechts het begin van het gesprek is en dat de toekomst van ons onderwijs een continue gesprek behoeft met alle belanghebbenden. Dit gaat alle Nederlanders aan, nu en in de toekomst. We realiseren ons ook dat de gevoerde dialoog is gevoerd tegen de achtergrond van de huidige grote problemen en uitdagingen waarmee jonge kinderen, leerlingen, ouders, studenten, leraren en schoolleiders zich op dagelijkse basis geconfronteerd zien. Denk aan het lerarentekort, de hoge werkdruk in het onderwijs en natuurlijk de nieuwe realiteit die is ontstaan door de coronacrisis. Dit zijn vraagstukken die op de korte termijn onze volle aandacht vragen. Het laat echter onverlet dat een gedegen en breed gedragen visie op de toekomst van ons onderwijs onontbeerlijk is. Juist nu worden hardnekkige problemen, zoals de toenemende kansenongelijkheid, versterkt.

De gewenste aanpassingen vragen in de eerste plaats actie van onszelf: het is nodig dat de sectoren en organisaties daarbinnen samenwerken en lastige keuzes  maken. Tegelijkertijd vraagt de voorgestelde koersaanpassing zeker ook iets van de politiek. Commitment, bekostiging en beleid voor de lange termijn zijn noodzakelijk. Want richting bepalen voor het onderwijs van de toekomst doe je voor volgende generaties en niet voor één volgend kabinet.

Het volledige stuk met opbrengsten is als PDF-bestand te bekijken en te downloaden.

 

In verschillende steden zijn dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden verschillende thema’s besproken die in het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs worden aangehaald. Hieronder leest u de opbrengsten van de dialoogbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

Online bijeenkomst 23 maart

Online dialoogbijeenkomst ‘Waardering en professionele ruimte voor onderwijsprofessionals’

Het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs nodigt uit tot dialoog ook online. Tijdens het webinar op 23 maart ging Lieke Lamb online in gesprek met Maarten Willms (ambulant onderwijskundig begeleider), André Koffeman (onderwijskundige) en Anke Langmuur (schooldirecteur) over hoe we kunnen zorgen dat werken in het onderwijs aantrekkelijk is en onderwijsprofessionals de ruimte hebben om zich te ontwikkelen?

De online deelnemers deden actief mee tijdens de polls en chat. Wilt u de online dialoog terugkijken? Bekijk dan het webinar

Bekijk het e-magazine over de dialoogbijeenkomsten. U leest hier interviews en verslagen terug.

Bijeenkomst 10 maart

spel met aantekeningen op de grond

Op dinsdag 10 maart organiseerde de initiatiefnemers van Toekomst van ons Onderwijs een bijeenkomst bij het Friesland College in Leeuwarden om het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’ te bespreken.

Gespreksleiders Christien Overdiep (leraar in het PO) en Maarten Willms (leraar in het VSO) begeleidden de dialoogbijeenkomst. De avond stond in het teken van het maken van een gezamenlijke reis naar de toekomst van ons onderwijs en om dit mogelijk te maken hebben Christien en Maarten het spel ‘De Onderwijsreis’ ingezet.

Bekijk het verslag over deze bijeenkomst. Wilt u de andere dialoogbijeenkomsten bekijken? Bekijk het e-magazine over de dialoogbijeenkomsten. U leest hier interviews en verslagen terug.

Dialoogbijeenkomst 20 februari

Zaal met mensen

Het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs nodigt uit tot dialoog. Dit gebeurt onder andere tijdens een aantal dialoogbijeenkomsten met relevante partijen. Het thema van de dialoogbijeenkomst op 20 februari was Ruimte voor leerlingen/studenten om het beste uit zichzelf te halen.

Bekijk het e-magazine over deze dialoogbijeenkomst. U leest hier interviews en verslagen terug over de discussie die plaatsvond.

Dialoogbijeenkomst 18 februari

Tijdens de dialoogbijeenkomst van dinsdag 18 februari werd er gesproken over het thema Hoe zorgen we voor een brede, sterke leercultuur, waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is? Drie tafelgasten gingen met elkaar in discussie, waarbij het aanwezige publiek zich niet ongemoeid liet.

Bekijk het e-magazine over deze dialoogbijeenkomst. U leest hier interviews en verslagen terug over de discussie die plaatsvond.

Dialoogbijeenkomst 13 februari

Drie tafelgasten discussieerden tijdens de tweede dialoogbijeenkomst van donderdag 13 februari met elkaar over het geven van een sterke vroege start aan jonge kinderen. Samen met het publiek ontstond er een interessante discussie.

Blik terug op de bijeenkomst met het e-magazine verslag in woord en beeld met een sfeerimpressie, interviews van de tafelgasten en bezoekers en het verslag van de discussie.

Dialoogbijeenkomst 10 februari

Mensen aan tafel in gesprek met microfoon

Maandag 10 februari vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats. Drie tafelgasten gingen met elkaar de discussie aan over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Samen met het aanwezige publiek ontstond er een levendige en interessante discussie.

Blik terug op de bijeenkomst met het e-magazine verslag in woord en beeld met een sfeerimpressie, interviews van de tafelgasten en bezoekers en het verslag van de discussie.

Copyright - Toekomst van ons onderwijs