29 juni 2022

Dialoogbijeenkomsten gaan van start

De komende weken worden er in verschillende steden dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Iedereen kan zich aanmelden om mee te praten over de toekomst van ons onderwijs. Een aantal tafelgasten gaat tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol en wordt gehoord.

Aanmelden

Het is mogelijk om u voor meerdere bijeenkomsten aan te melden. Per bijeenkomst is er een aanmeldformulier. Ga naar de desbetreffende datum en meld u daar aan.

  • 10 maart – Leeuwarden: Rondetafelgesprek over het discussiestuk. Tijdens deze bijeenkomst vindt aan verschillende tafels een open gesprek plaats waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over het discussiestuk en de toekomst van ons onderwijs.
  • 23 maart – Amersfoort: ‘Waardering en professionele ruimte voor onderwijsprofessionals’. Hoe zorgen we ervoor dat werken in het onderwijs aantrekkelijk is en onderwijsprofessionals de ruimte hebben om zich te ontwikkelen?

Dialoog via de website

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de bijeenkomst? U kunt uw bijdrage aan de dialoog ook digitaal naar ons opsturen via het dialoogformulier.

Verslag van de bijeenkomsten

Op deze website wordt u via podcasts en verslagen op de hoogte gehouden van het verloop van de dialoogbijeenkomsten.

Interview met gasten

 

Copyright - Toekomst van ons onderwijs