27 september 2022

Portret: Heleen Geerts

Heleen Geerts: ‘Laten we ecosystemen bouwen waarin we ons hele leven kunnen leren’

portret vrouw

‘Ik ben Heleen Geerts, docent Ondernemerschap en Retail Management aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast werk ik als docentonderzoeker voor de onderzoeksgroep Innovation Networks, ook van De Haagse Hogeschool. Deze groep ontwikkelt expertise en tools die organisaties handvatten geven om te kunnen innoveren in netwerken. Daarmee opereren we op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en de praktijk.’

Wat vindt u goed aan het Nederlandse onderwijsstelsel?

‘Ik vind het goed dat onderwijs verplicht is en voor iedereen toegankelijk. Laten we dat koesteren.’ 

Wat zou beter kunnen?

‘Wij werken in ons onderwijs samen met het mbo, bedrijven en instellingen uit vele sectoren en andere hogescholen, nationaal en internationaal, gericht op maatschappelijke vraagstukken. Maar het onderwijs is nu opgebouwd uit losstaande onderwijsinstellingen en niveaus. Deze zouden veel meer met elkaar verbonden kunnen zijn. Daarvoor moet het onderwijs continu ontworpen en meer zichtbaar worden door een ieder die daarbij betrokken is.

Tegelijkertijd zie ik dat het stelsel dat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd veelal gedomineerd wordt door bijvoorbeeld kwaliteitseisen, (verouderde) organisatiestructuren en processen. Dit beperkt ons nogal eens om duurzaam innoverend en inhoudelijk bezig te zijn met ons onderwijs op langere en korte termijn.’

Wat is ervoor nodig om dat te bereiken?

‘Laten we ecosystemen bouwen waarin we gedurende ons hele leven kunnen blijven leren. Zo kun je in verschillende fasen van je leven iets doen wat bij jou past. Hierbij is het belangrijk dat praktijk en theorie, onderzoek en onderwijs, online- en offline verbonden zijn. Leren is een van de pilaren van de maatschappij. Om maatschappelijke vraagstukken met elkaar aan te gaan, moeten we samen, met een onderzoekende houding, leren en is een multidisciplinaire aanpak vereist. 

Ook mijn rol als docent verandert. Ik ben niet de alleswetende. Ik faciliteer en stimuleer een gezamenlijk leerproces.’

Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien?

‘Docent zijn, vind ik een eervol beroep. Wij vormen de toekomst van ons land! Mijn droombeeld is dat we flexibel onderwijs maken, waarbij het gaat om de leerervaring en niet om de controle ervan.
Leren doen we niet alleen binnen een gebouw. Ik leer van jou, jij leert van mij, we leren overal. Ik wil graag dat onderwijs een leven lang ontwikkelen stimuleert. Onderwijs moet echt voor iedereen toegankelijk en interessant zijn en blijven.’

Portretten

Lees de visie van anderen over de toekomst van ons onderwijs

Copyright - Toekomst van ons onderwijs