26 september 2022

Portret: Oumaima El Ghoulbzouri

Oumaima El Ghoulbzouri: ‘Ga niet uit van gelijke kansen maar van eerlijke kansen’

Vrouw portret

‘Ik ben Oumaima El Ghoulbzouri en ik ben 22 jaar en woon in Amsterdam. Ik ben net afgestudeerd als politicoloog en werk als bestuurder bij de Landelijke studentenvakbond.’

Wat vindt u goed aan het Nederlandse onderwijsstelsel?

‘Studenten zijn hier goed georganiseerd. In vergelijking met andere landen is dat bijzonder. De studentenvakbond heeft een eigen plaats in het onderwijssysteem. Studenten worden gestimuleerd om kritisch te zijn in het hoger onderwijs. Dat vind ik bijzonder én als student ook belangrijk.’

Wat zou beter kunnen?

‘Ik maak me er zorgen over dat veel leerlingen niet zo gemakkelijk kunnen doorstromen en er veel langer over doen om op de juiste plek terecht te komen. En dat ligt niet altijd aan henzelf. Het kan al beginnen met een te laag advies op de basisschool. Ook op andere momenten in de opleiding zijn er selectiemomenten die een barrière vormen voor studenten, waardoor je bijvoorbeeld net niet die master kunt volgen die je zou willen.’

Wat is ervoor nodig om dat te bereiken?

‘Het is belangrijk dat we leerlingen en studenten eerlijke kansen bieden in het onderwijssysteem. Sommigen staan bij het begin al met 1-0 achter en hebben nu eenmaal iets meer tijd nodig dan anderen. Dat moet je gelijktrekken. Ga dus niet uit van gelijke kansen maar van eerlijke kansen.’

Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien?

‘Het is mijn droom dat we echt het meest open en toegankelijke onderwijssysteem van de wereld hebben, waarin je achtergrond niet meer zo bepalend is voor de route die je volgt.’

Portretten

Lees de visie van anderen over de toekomst van ons onderwijs

Copyright - Toekomst van ons onderwijs