08 augustus 2022

Portret: Simona Scarpa

Simona Scarpa: ‘Geef leerlingen meer vrijheid om eigen onderwijs vorm te geven’

Vrouw portret

‘Ik ben Simona Scarpa en ik zit in 6 vwo in Nijmegen. Ik vind het leuk om actief te zijn in het onderwijs, ik zit bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.’

Wat vind je goed aan het Nederlandse onderwijssysteem?

‘Ik vind het goed dat het Nederlands onderwijsstelsel zo toegankelijk is; iedereen kan naar school. En dat het relatief goedkoop is, zeker als je het vergelijkt met andere landen. Dat maakt het onderwijs erg aantrekkelijk.’

Wat zou beter kunnen?

‘De toetscultuur vind ik te veel overheersen. Daardoor zijn leerlingen erg gefocust op leren voor een goed cijfer en niet op wat ze echt willen leren of willen weten. Dat heeft weer invloed op hun motivatie en dat is jammer!’

Wat is ervoor nodig om dat te bereiken?

‘Ik denk dat het zou helpen als leerlingen meer persoonlijke aandacht krijgen en meer vrijheid om zelf te kunnen kiezen en vorm te geven aan het onderwijs dat ze nodig hebben. Dat ze bijvoorbeeld meer de route en de vakken kunnen bepalen die ze willen volgen.’

Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien?

‘Dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden, gemotiveerd zijn om te leren en kansen krijgen, zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst.’

 

Portretten

Lees de visie van anderen over de toekomst van ons onderwijs

Copyright - Toekomst van ons onderwijs